På denna sida kommer vi att gå igenom grunderna när det gäller handel med binära optioner. Vid handel med en binära optioner robot, behöver du inte nödvändigtvis veta något alls om binära optioner för att investera, men det är bra att vara medveten om den mekanism genom vilken roboten fungerar. Plus, om du är intresserad av binär optionshandel och inte vill använda roboten, så kan du göra allt själv. Dessutom är det bra att komma ihåg att roboten inte fungerar tillsammans med alla mäklare, så om du vill dra nytta av alla bra tillfällen när det gäller att tjäna pengar, är det väldigt bra att åtminstone veta lite om binära optioner.

Vad är binära optioner?

Binära optioner är med säkerhet en av de mest fascinerande nya placeringsinstrumenten. Dess historia går tillbaka till år 2007, när de först fick en massa reklam med Option Clearing Corporation vill godkänna binära optioner, och under det följande året, med Finansinspektionen SEC godkänner allt-eller-inget binära optioner.

Investeraren har två möjliga alternativ: “Köp” när värdet på tillgången förväntas stiga, och “sälj” när värdet förväntas minska. För att förhindra prismanipulation (till exempel: en investerare gör första binära optionshandeln som “Köp” med en mycket stor summa pengar och efter det, köper en mycket stor mängd aktier i bolaget, och på detta sätt ökar aktiekursen och påverkar då också den binära optionsinvestering att lyckas), använder många mäklare en genomsnittlig volymvikt vid utgångstiden. I de flesta fall är dock inte prismanipulation ens möjligt, eftersom placeringsobjekten ofta är stora företag, såsom Google och Alibaba Group, och deras aktiekurs är nästan omöjlig att kunna bli påverkad av en enskild investerare.

Om du vill veta de viktigaste skillnaderna mellan binära optioner och valutahandel , rekommenderar jag att du läser följande artikel:

 • Binary Options vs. Forex (Skillnaderna förklaras. Du kommer också att få en inblick i vilken som passar dig bäst och varför.)

 

binary option trade

Hur man handlar med binära optioner? En enkel fyra-stegs-guide.

Steg 1: Välj tillgång du avser att handla med. Först måste du välja önskad handelstillgång. Du har hundratals olika alternativ till ditt förfogande, såsom aktier, valutor, råvaror och index.

Steg 2: Välj riktning. Därefter måste du välja en riktning. Om du tror att priset kommer att öka, välj “köp”, men om du tror att det kommer att minska, välj “sälj”.

Steg 3: Välj önskat investeringsbelopp. Du måste välja det belopp du vill investera med. Det kan vara allt från ett par dollar till tiotusentals dollar.

Steg 4: Välj utgångstid. Välj den tid då du vill att din investering ska avslutas. Detta kan vara allt mellan 30 sekunder till flera månader.

Efter detta behöver du bara vänta och se om din investering lyckades.

Exempel på en binär optionshandel

Priset på guld är $1167 vid 12:30, med en utgångstid på 60 minuter.

 

options binaires.
Binär optionshandel som utförs på en elektronisk handelsplattform.

 

 

Om en näringsidkare anser att priset på guld kommer att stänga på eller över $1167 vid 01:30, ska han/hon kan placera en “köp”-option som resultat. Om en näringsidkare tror att guldpriset kommer att stänga på eller under $1167 vid 13:30, kan han köpa en “sälj”-option. Om värdet är mer än $1167 vid utgångstiden kommer “köp” investeringen att vinna, men om värdet är mindre än $1167, kommer “sälj” investeringen att vinna.

Hur tjänar jag pengar med binära optioner?

Att tjäna på binära optioner är enklare än du först kanske tror. Du behöver bara veta om värdet av handelstillgången är mer benäget att flytta uppåt eller nedåt. Kom ihåg att varje transaktion inte måste bli rätt; det räcker att du gör en vinst på lång sikt. Här kommer några enkla exempel på hur man kan tjäna pengar med binära optioner.

Steg 1: Välj rätt handelstillgång

Detta är den viktigaste punkten vid binär optionshandel. Du bör börja tänka på vilken handelstillgång som är den mest lämpliga för dig. Har du förstahandskunskap om någon speciell tillgång? Har du en stark uppfattning om hur riktningen av värdet av en viss tillgång kommer att förändras? Har du vänner eller släktingar som har stor kunskap om vissa handelstillgångar? Om så är fallet, kan du använda denna kunskap i din investering?

Om du svarat ja på någon av ovanstående frågorna, vet du var du ska börja. Men om svaret på alla frågor är nej, då har du kanske en lite större uppgift framför dig, men belöningen är också i bästa fall riktigt lönsam.

Stora företags aktier är de mest populära handelstillgångarna
Stora företags aktier är de mest populära handelstillgångarna

 

Hur hittar jag rätt tillgång avsedd för handel utan att investera i kunskap?

En av de viktigaste faktorerna är att följa de finansiella nyheterna. Finns det något som händer i världen nu som du kan dra nytta av i dina investeringar av binära optioner? Du kan även undersöka vilka handelstillgångar som olika mäklare erbjuder och som du snabbast skulle kunna få kunskap om. Eller kanske det finns några handelstillgångar som du är särskilt intresserad av och vill lära dig mer om?

En av fördelarna med binära optioner är att du kan göra stora vinster bara genom svängningar i värdet på tillgången. Till exempel, om värdet på guld stiger och faller tillbaka och stiger igen från den ena dagen till den andra, kommer det fortfarande vara inom ett par procent av samma intervall som det var för ett år sedan, men ger dig fortfarande möjlighet att tjäna stora summor pengar, om du nu har förutsett rätt riktning av förändringen. Å andra sidan, om du hade investerat direkt i guld, skulle värdet vara nära densamma som för ett år sedan.

Steg 2: Välj rätt handelsstrategi

Som en binär optionsinvesterare, har du ett antal olika strategier och alternativ till ditt förfogande. Jag rekommenderar att försöka sig på flera olika strategier och använda sig av den mest lönsamma. När du väl har lärt dig att produktivt använda en av strategierna, kan du gradvis lägga till andra i din repertoar. På så sätt kommer du alltid att ha flera olika alternativ för att få så hög avkastning som möjligt. Härnäst kommer vi att diskutera de tio mest populära och lönsamma strategierna.

Strategi nummer ett: binära optionspar

I parhandel med binära optioner, har du två olika handelstillgångar och du behöver kunna urskilja om ett av värdena kommer att öka jämfört med det andra inom en speciell tid. Detta är en särskilt bra strategi i situationer där du tror att en viss händelse kommer att höja värdet på en annan tillgång avsedd för handel och minska värdet av en annan. Även om din gissning skulle gå lite fel och värdet av båda går ner, kan du ändå vinna om det som du ursprungligen trodde skulle minska, minskar ännu mer.

Guld mot Silver är en av de mest populära handelsparen

Strategi nummer två: Långsiktiga binära optioner

Långsiktiga binära optioner liknar investeringar med aktier. Utgångstiden kan variera från några timmar till flera dagar och till och med månader. Detta är min personliga favorit vad gäller strategier. Den är perfekt för personer som investerar större summor pengar och noggrant vill analysera handelstillgångar innan man investerar.

Strategi nummer tre: Sextio-sekunder binära optioner

Sextio-sekunder binära optioner är den exakta motsatsen till de långsiktiga binära optionerna. De är en kortsiktig form av investeringar där riskerna är betydande, men om du lär dig hur man gör vinst med dem, finns det inga gränser för hur mycket pengar du kan tjäna. Sextio-sekunder optioner lämpar sig för investerare som kan acceptera det faktum att om man vill vinna en massa pengar, måste man också vara beredd att förlora en hel del ibland.

Strategi nummer fyra: Ett-tryck binära optioner

När du handlar med ett-tryck binära optioner, betyder det att du gör vinst när kursen går över eller under riktpriset som har satts. Det positiva är det faktum att när du når riktpriset, kan din investering inte bli fel, även om värdet på tillgången kraftigt förändras i den andra riktningen därefter.

Strategi nummer fem: binära optioner steghandel

Steghandel betyder vad namnet antyder: du har många olika nivåer, var och en som betalar ut en viss procent av avkastningen. Denna form av investering är lämplig för de fall där investeraren tror att han vet vilken riktning som värdet av handelstillgången kommer att följa, men är inte alls säker på hur mycket av värdet som till slut kommer att förändras och under vilken tidsram.

Steghandel är en utmärkt strategi för kvalificerade investerare. Du kan få mycket hög avkastning på kort tid.
Steghandel är en utmärkt strategi för kvalificerade investerare. Du kan få mycket hög avkastning på kort tid.

Steghandel är en utmärkt strategi för kvalificerade investerare. Du kan få mycket hög avkastning på kort tid.

Strategi nummer sex: Pinocchio strategi

Detta är en av de tydligaste och enklaste strategierna. När värdet av handelnstillgången stiger, är det väntat att den faller nästa gång och när värdet av tillgången faller, förväntas den stiga. Investeraren investerar alltid i motsatt riktning mot marknadsutvecklingen. Det fungerar under antagandet att marknaderna ofta överreagerar på vissa nyheter, och på grund av detta, ändras värdeförändringar tillfälligt mer än de borde, för att till slut korrigera sig.

 Ljusstapeltabellen är ett utmärkt verktyg för för dem som använder pinocchio strategin
Ljusstapeltabellen är ett utmärkt verktyg för för dem som använder pinocchio strategin

 

Strategi nummer sju: Stöd- och motståndslinjer strategi

Stödlinjen är den punkt där värdet inte går lägre och motståndslinjen är pukten där högre värde inte stiger. Dessa gäller ofta speciellt med vissa råvaror, såsom värdet av kaffe eller socker. När värdet visar ett visst intervall inom denna ramen är det lätt för investerare att dra nytta av detta och när han upptäcker att värdet närmar sig ett av de två nivåerna, kommer det troligen att gå i den andra riktningen mycket snart.

Strategi nummer åtta: Trend strategi

Trend strategin är också en mycket enkel strategi och något som både nybörjare och erfarna handlare använder ofta, eftersom den är riktigt bra och funktionell. I trend strategin, investerar du i marknadsutvecklingen; om den stiger, placerar du en “köp” investering, men om den faller, placerar du en “sälj” investering. Du kan använda stöd- och motståndslinjer för att få hjälp att bedöma när trendens riktning ändras.

Strategi nummer nio: Martingale & anti-martingale strategi

Martingale är en strategi som särskilt ofta används i spel. I martingale dubblar du alltid insatsen när investeringen går fel. På detta sätt, gör du vinst även om du bara få en av dessa investeringar att gå i lås. Martingale är verkligen en högriskstrategi; du förlorar sällan när du använder den, men när du förlorar, tenderar de beloppen att vara stora. Den omvända versionen av denna strategi är anti-martingale. Här fördubblas insatserna endast när investeringen är korrekt; man vinner sällan, men beloppen tenderar att vara stora.

Strategi nummer tio: Fundamental analys

Fundamental analys används ofta i aktiehandel och är inriktat på fastställandet av det verkliga värdet av investeringsobjektet, baserat på olika ekonomiska indikatorer, såsom: den övergripande ekonomin, lönsamheten i branschen och framtida tillväxtmöjligheter. Att göra en fundamental analys kräver mycket tid och ansträngning, men slutresultatet kan i allmänhet användas på olika sätt.

Du kan också blanda de strategier som önskas. För bästa resultat, rekommenderar jag att först fördjupa dig på en strategi.

Steg 3: Välj rätt mäklare

Att välja rätt mäklare är oerhört viktigt, eftersom det finns några ohederliga aktörer på marknaden som försöker förstöra ryktet för de som är ärliga genom att agera oetiskt. Vi nämner bara de mest ärliga och pålitliga binära optionsmäklarna i våra rekommendationer. Om du endast investerar i våra rekommenderade mäklare och öppnar konton via våra länkar, kan du känna dig lugn och får då mer tid att fokusera på det viktigaste: att tjäna pengar genom att investera. Vår primära rekommendation är IQ Option, eftersom de har den minsta möjliga insättningen ($10), den bästa handelsplattformen och de bästa bonusarna.

Recommenderade Mäklare

Främsta rekommendation: IQ Option[yasr_overall_rating size=”small”]

 • Grundad: 2011
 • Minimum Insättning: 10 USD
 • Bonus: Upp till 100%
 • Demo-konto: Finns
 • Handlare från USA: Inte accepterad
 • Minimun placering: $1
 • Maximum placering: $1 000
 • Programvara för handel: Egen

Bästa binära optionsmäklaren. Vår rekommendation # 1! Öva gratis. IQ Option har också den minsta möjliga insättningen ($ 10) och den allra minsta investering ($ 1). Kolla in de bästa bonuserbjudandena som finns genom att klicka på bilden eller knappen nedan.

Come Join Millions of Traders Across The World

IQ Option är rankad nummer ett som rekommendation av oss när det gäller en mäklares webbplats. Stora bonusar, utmärkt handelsplattform och gratis omfattande undervisningsmaterial. Få en exklusiv 27% bonus genom att klicka på knappen nedan:

Öppna Gratis Konto    Läs Recension

 

Steg 4: Starta handel

Nu när du har all nödvändig kunskap om att investera med binära optioner, kan du börja handla. Kom ihåg att följa våra artiklar och lär dig mer om binära optioner och investera dagligen. På så sätt kan du se till att du gör vinst och får goda resultat nu och i framtiden.

Black-Scholes-modellen och binära optionsvärderingsmodellen

Black-Scholes Modellen kan användas för att beräkna det teoretiska priset på binära optioner. Formeln har visat sig ge priser som är mycket nära marknadspriserna. Lyckligtvis behöver näringsidkaren inte känna till matematiken bakom. Det enklaste sättet är att låta den binära optionsroboten helt hantera denna uppgift; eller så kan du bara koppla till nödvändiga kablar till en miniräknare. Men för de som är intresserade, så finns formlerna för köp- och sälj investeringar nedan.

T är utgångstiden, r är riskfria avkastningen, betecknar den kumulativa fördelningsfunktionen för normalfördelningen, S är det ursprungliga priset, K betecknar lösenpriset, q är utdelningsgraden och är optionsprisets volatilitet.

 d_1 = \frac{\ln\frac{S}{K} + (r-q+\sigma^{2}/2)T}{\sigma\sqrt{T}},\,d_2 = d_1-\sigma\sqrt{T}. \,

Köpinvesteringar

Betalar ut en enhet av kontanter om optionen är högre när tiden löpt ut.

  C = e^{-rT}\Phi(d_2). \,

Säljinvesteringar

Betalar ut en enhet av kontanter om optionen är lägre när tiden löpt ut.

 P = e^{-rT}\Phi(-d_2). \,

Fördelarna med binär optionshandel

Binära optioner är en typ av digitala optioner, och dess investeringar kan bara producera två möjliga utfall: vinst eller förlust. De har tagits emot mycket väl bland investerare på grund av sin mångsidighet, attraktionskraft och andra utmärkta funktioner. Nu kommer jag att gå igenom fördelarna med binära optioner i jämförelse med andra former av investeringar.

 • Du behöver inte veta det rätta tillfället att köpa eller sälja

När du investerar i binär optioner, väljer du alltid förfallodagen i förväg. När denna tid kommer, har din investering antingen förlorat eller vunnit. Men detta begränsar inte dina chanser på något sätt. Om du tror på att värdet av investeringsobjekt kommer att fortsätta i samma riktning, kan du enkelt placera samma investering igen och därefter så många gånger du vill.

 • Du kan mångdubbla din ursprungliga investering under en mycket kort period, till och med inom några timmar

Binär optionshandel kan genomföras under 30 sekunder. Detta innebär att investeraren har en möjlighet att få mycket hög avkastning under en kort period. Detta medför också en risk. Därför är det mycket viktigt att du investerar i sådana mängder att potentiella förluster inte påverkar de obligatoriska utgifterna. Jag rekommenderar att du ökar ingångsnivån så småningom, när du utvecklat dina färdigheter som investerare.

 • Du kan handla med binära optioner från var som helst i världen

På denna webbsida rekommenderar vi bara binära optionsmäklare som accepterar kunder från alla länder. Du kommer också att ha möjlighet att handla genom en enda mäklare från alla delar av världen, utan landsspecifika begränsningar.

 • Du behöver inte ha ett stor startkapital för att börja investera i binära optioner

Till skillnad från aktiehandel, kan du börja investera i binära optioner med ett par hundra dollar. Om man gör kapitalinvesteringar, äter transaktionskostnader snabbt upp dina vinster om du börjar med ett litet startkapital. Med binära optioner har du inte detta problem, med tanke på att kostnaden alltid är densamma, oavsett hur stort ditt investeringskapital är.

 • Du kommer att ha möjlighet att få stora bonusar

Kapitalinvesterare har i allmänhet inte kunnat få någon form av bonus. Men binära optionsinvesterare kan man däremot få tusentals dollar i bonusar, liksom andra bra fördelar. Många mäklare har också tävlingar och kampanjer, med chans att vinna resor och prispengar . Därför rekommenderar vi att du öppnar ett konto med alla mäklare; på detta sätt kan du dra full nytta av de bästa tävlingarna och belöningarna.

 • Du har ett stort utbud av olika handelstillgångar till ditt förfogande

Mäklare har ett stort utbud av olika handelstillgångar som står till ditt förfogande. Det gör det lätt för dig att välja den som bäst passar din stil. I repertoaren, finns nästan alla tänkbara former av olika företag och råvaror – såsom guld och silver. Dina möjligheter är nästan oändliga. Läs även följande artikel om du vill få ut det mesta av din handel med binära optioner:

 Handel med binär optionsrobot: varför ska jag handla med roboten istället för att göra allt själv?

Om du undrar om det är värt mödan att handla med den binära optionsroboten eller att  helt enkelt göra allt på egen hand, så är svaret ganska enkelt: du ska alltid använda roboten. Om du ännu inte har läst den första sidan, rekommenderar jag dig att läsa den omedelbart. Vi går igenom de många fördelarna med roboten och förklarar varför alla investerare bör erbjuda detta utmärkta verktyg i sin arsenal. Om du vill få gratis tillgång till en binär optionsrobot direkt, klicka på knappen nedan.

michael-allen

Michael Allen

Michael Allen is the main author at www.binaryoptionrobotinfo.com. He holds a PhD in Economics and has worked in investment banking for 24 years.

22 comments

 1. I think as a binary options trader, it is important to know about the basics of binary options trading before investing one’s money into any portal. To be successful at binary options trading, you must know how the overall system operates and how you can maximize the chances of earning great profits. As such, you can read this article to know about binary options trading system and its operations in a detailed manner. Even being a trader myself, I was highly unaware of a lot of facts. Now through this article, I have learnt many of them and aim to utilize the same to my advantage.

 2. I was such a fool to have started investing my money into binary options trading without doing any research about it. As a result of my ignorance, I ended up choosing the wrong trading portal for myself. I had invested my money in this trading platform known as VIP Binary. After investing my money, I realized that it was a big time scam. I lost all my money into it as I simply could not withdraw the same. I wish I had learnt about the basics of binary options trading from an early stage. However, it was great reading this article!

 3. I have recently joined binary options trading on the recommendation of one of my friends. I think it is a great way of making money online. However, for a first-time trader, it is really important to learn a lot of things about binary options trading. For instance, I did not know anything about binary options trading signals, brokers, algorithms, and so more. But after reading this article, I have learnt a lot of new things about binary options trading. This is greatly useful as it will help me in doing trading more profitably. Thanks to this informative article!

 4. For those who are new to binary options trading, this article is a must-read! Through this article, you can learn about the overall concept of binary options trading. You can also learn about some of the key considerations that you need to keep in mind while working upon a particular binary options trading strategy. Michael also unfolds the future of binary options trading signals in case the traders are skeptical about investing their money into the same. This is a really information article and you can learn a lot of things from this one. I would highly recommend it to all!

 5. If you are new to binary options trading, then this article is a must-read for you. I was myself looking forward to some lucrative methods of earning success in binary trading. Then I came across this article. I must say it contains all the information that you would need to understand binary options trading in a detailed manner. Through this article, you can learn about the basics of binary options trading. As such, you will refrain yourself from committing common mistakes and thus, ensure your success in the same. Read the article and have a great time doing binary trading!

 6. For anyone to succeed in binary option trading, it is important to realize the basics of binary options trading. If you are a first-time trader, then before starting out, it is vital that you become aware of the overall binary options trading industry. Once you are aware of the overall system, you will be able to understand the basic terminologies in a better manner. This will help you in choosing the best binary options broker out there. As such, you can assure your success in binary trading. Learn the basics through this article!

 7. Binary options trading is a great way to make money online. If you are thinking of lucrative ways to earn some extra money for yourself, then you can try out binary options trading. In this scheme, you just have to invest a certain amount of money with some reliable binary options trading broker and you will start getting profitable returns over the same. I have myself been trying out binary trading since a last few months and I am doing great. I have chosen Option Robot to do the trading and I must say that it is really great.

 8. Several traders do not achieve the desired success in binary trading only because they are trading in a completely wrong manner. Though it might sound comparatively simpler to earn huge amounts of money with binary options trading, it requires a great deal of careful attention and patience to achieve the same. As such, it is important to learn some of the basics about binary options trading system. If you wish to know about the overall binary options trading industry & its functioning, then this article is a must-read for you. Great one!

 9. I wish I knew the basics of binary options trading before. I thought of trying my luck at binary option trading a few years back. However, as a first-time trader, I could not perform so well as I always invested in the wrong platforms. As such, I have suffered significant losses in the binary trading industry. But now, once I have read the detailed article, I have gained the confidence to trade properly by knowing the basics of successful binary trading.

 10. Hello, thanks for sharing this important piece of information with the readers. It would definitely prove helpful to several users and beginners as well. Great job Michael!

 11. Now this is what I call a completely informative and highly useful article! Thanks so much for posting this great post. I was myself looking for some of the best 100% free binary options trading platforms such that I do not have the need to put in any investment in the first place. Even some of my friends were looking for such trading platforms. I searched for the same throughout the Internet, but couldn’t find any relevant information. Then, I came across this post. Trust me, you have solved one of major concerns! Thanks a lot!

 12. After trying out several methods of making money online, I came across this post of making money through binary options trading. I found this highly intriguing and thought of trying this one. After going through the detailed reviews of several binary options trading platforms, I have decided to go with Option Robot as I found it to be the most reliable and legit one. The reviews about this trading platform are really good and there are several successful traders who have good money out of it. Therefore, I might also try my luck at it for the best results. This basics of binary option trading guide helps to make better decisions 🙂

 13. Hi Michael, it was very thoughtful of you to make the readers about the basics of binary options trading. There are several readers like me who are new to it and need some expert guidance like this. It really helped me a lot in understanding the complete basics, working, and benefits of binary options trading from a reliable platform. Hope you will keep posting such blogs that would be informative and helpful. Thanks for your dedicated efforts.

 14. thanks for sharing this important piece of information with the readers. It would definitely be helpful to several users and beginners as well. Your tips and site has offered me a lot of information to get started with binary options trading. Great job! PS option robot seem amazing. has generated allready alot of profits with that.

 15. Binary options trading is a great way to earn substantial amounts of profits from the online platform. I have several friends and acquaintances who have gained profits out of the same by investing their money into reliable and legit binary trading platforms. I feel Option Robot is the most trusted binary trading platform out there. I have been investing in it since a good time now and I have been able to generate better returns than through any other portal. I would suggest others also to make use of Option Robot only as a means of availing the benefits of binary trading.

 16. Thank you Michael for this impressive article on binary options. Proper information and knowledge about binary trading is the key to success in it. Therefore, this article is going to be useful for several readers out there who are unknown or have little knowledge about the same. I found it great myself and came to know about several pointers of which I was unaware of. Looking forward to such informative articles from you in the future as well.

 17. After trying out several methods of making money online, I came across this post of making money through binary options trading. I found this highly intriguing and thought of trying this one. After going through the detailed reviews of several binary options trading platforms, I have decided to go with Option Robot as I found it to be the most reliable and legit one. The reviews about this trading platform are really good and there are several successful traders who have good money out of it. Therefore, I might also try my luck at it for the best results.

 18. I read your article on Option Robot and its effectiveness. I think your article was great and found it highly useful to learn about this reliable binary trading software. I think I will be trying it someday to test the results for myself as I am excited about hearing the results from other users here. Binary Trading has got me in.

 19. Hi Michael, it was very thoughtful of you to make the readers about the basics of binary options trading. There are several readers like me who are new to it and need some expert guidance like this to binary options trading. It really helped me a lot in understanding the complete basics, working, and benefits of binary options trading from a reliable platform. Hope you will keep posting such blogs that would be informative and helpful. Thanks for your dedicated efforts.

 20. I have tried many ways of making money with binary options and noticed that good brokers is valid for success. But even more help you can get from a good robot that takes care about everything. Yes sure there are few days that haven’t been the best but with weekly basis the robot is amazing. I will continue with option robot success and let it fill my bank account. It is so easy to use and leaves you time to do other things.

Leave a Reply