På denne siden vil vi gå gjennom det grunnleggende når man skal  trade binære opsjoner. Dersom man bruker en binær opsjon robot er det ikke nødvendig å vite noe som helst om å investere i binære opsjoner men det vil være nyttig å være klar over hvilke mekanismer som  roboten benytter seg av. I tillegg dersom man interesserer seg for å trade i binære opsjoner såpass mye at du ikke ønsker å bruke en robot kan du gjøre alt på egen hånd. Husk også at robotene ikke fungerer hos alle  meglerene, så dersom du ønsker å kunne benytte deg av alle mulighetene for å tjene gode penger så er det bra å ihvertfall vite litt om binære opsjoner.

Hva er binære opsjoner?

Binære opsjoner er definitivt en av de mest fasinerende investeringsinstrumentene. Deres historie går ikke lengre tilbake enn 2007 når de først fikk mye reklame gjennom Option Clearing Corporation proposing to authorize binary options, og deretter påfølgende år med Securities and Exchange Commission approving the listing of cash-or-nothing binary options.

Investoren har to mulige alternativer: “Call” når verdien av aktivaet er forventet å stige, og “Put” når verdien av aktivaet er forventet å minske. For å hindre kursmanipulasjon (for eksempel: en investor foretar først en trade av binære opsjoner med “Call” med en svært stor sum penger, og deretter, handler en stor mengde av aksjene til dette selskapet som blåser opp aksjekursen for å tvinge den binære opsjonsinvestering til å lykkes), mange meglere bruker  et volumveid gjennomsnitt av trader ved utløpstiden . I de fleste tilfeller vil kursmanipulasjon ikke være mulig, fordi investeringsobjektene er store selskaper som Google og Alibaba Group, , der det er nesten umulig at aksjekursene kan påvirkes av en enkelt investor.

Dersom du ønsker å vite hovedforskjellene på trading med binære opsjoner og forex så anbefaler vi at du leser følgende artikkel:

 • Binary Options vs. Forex (Her blir forskjellene forklart og du vil også kunne finne ut hvilken av de som passer deg best og hvorfor.)

Hvordan trade med binære opsjoner? En enkel fire stegs guide.

binary option trade

 

Steg 1: Velg aktiva å trade. Først må du velge din foretrukne tradingaktiva. Du har hundrevis av forskjellige alternativer tilgjengelig, for eksempel aksjer, valuta, råvarer og indekser.

Steg 2: Velg retning. Deretter må du velge retningen. Dersom du tror at prisen vil øke, velger du “call”, og dersom du tror den vil gå ned velger du “put”.

Steg 3: Velg ønsket investeringsbeløp . Du må velge hvor mye du ønsker å investere. Dette kan være alt fra noen få dollar til titusenvis av dollar.

Steg 4: Velg utløpstiden . Velg en periode det skal gå før investering utløper. Dette kan være alt i mellom 30 sekunder til flere måneder.

Etter dette må du bare vente og se om investeringen var vellykket.

Eksempel på en trade med en binær opsjon

Startprisen på gull er 1,167$ klokken 12:30., med en utløpstid på 60 minutter.

 

 

options binaires.
Binær Opsjonstrading foregår på en elektronisk trading plattform

 Dersom traderen tror at prisen på gull vil lukke på eller over 1167$ klokken 01:30, kan han/hun kjøpe en “call” opsjonsavtale på det resultatet. Dersom traderen tror at gullprisen vil stenge på eller under 1167$ på 01:30, kan han kjøpe en “put” opsjonsavtale . Dersom verdien er mer enn 1167$ ved utløpstiden , vil “call” investeringen vinne, men hvis verdien er mindre enn 1167$ vil “put” investeringen vinne.

Hvordan tjener jeg penger ved å bruke Binære Opsjoner?

Å tjene penger på binære opsjoner er kanskje enklere enn du i utgangspunktet tror. Du trenger bare å vite om verdien av en tradingaktiva har størst sannsynlighet for å gå opp eller ned. Husk at ikke alle trader må være vellykket; det er tilstrekkelig at du tjener penger på lang sikt. Vennligst sjekk ut de følgende enkle eksemplene på hvordan du kan tjene penger på Binære Opsjoner.

Steg 1: Velg riktig tradingaktiva

Dette er hovedpoenget med trading av Binære Opsjoner. Du bør starte med å tenke på hvilken tradingaktiva kan være mest egnet for deg. Har du førstehånds kunnskap til noen av aktivaene? Har du et sterkt syn på hvilken retning verdien av en bestemt tradingaktiva vil endre seg? Har du venner eller slektninger som har mye kunnskap om noen av tradingaktivaene? I så fall kan du bruke dette når du investerer?

Hvis du svarte ja på noen av spørsmålene ovenfor, vet du hvor du skal begynne. Men hvis svaret på alle spørsmålene var nei så har du en litt større oppgave foran deg men belønningen er også i beste fall meget bra.

Aksjene til de store selskapene er de mest populære tradingaktivaene
Aksjene til de store selskapene er de mest populære tradingaktivaene

 

Hvordan finner jeg den rette tradingaktivaet uten tidligere kunnskap om investeringer?

En av de viktigste faktorene er å følge finansnyhetene. Er det noe som skjer i verden nå som du kan dra nytte av i dine investeringer i binære opsjoner? Du kan også utforske hva meglerene i tradingaktiva tilbyr og hvilken aktiva som ville være raskest for deg å lære. Alternativt er det noen tradingaktiva som du er spesielt interessert i å lære mere om?

En av fordelene med binære opsjoner er at du kan gjøre stor fortjeneste kun fra svingninger i verdien av aktiva. For eksempel, dersom verdien på gull stiger og synker frem og tilbake fra den ene dagen til den andre, men forblir innenfor noen få prosent av det samme området i hva det var for et år siden, vil du fortsatt ha muligheten til å tjene store pengesummer dersom du har investert i riktig retning av endringen. På den andre siden, hvis du hadde investert direkte i gull, ville verdien vært omtrent den samme som for et år siden.

Steg 2: Velg riktig strategi når du trader

Som en investor i binære opsjoner har du en rekke ulike strategier og alternativer til din disposisjon. Jeg anbefaler deg å prøve flere ulike strategier og bruke den som er mest lønnsom for deg . Når du har lært å produktivt bruke en av strategiene, kan du gradvis øke og inkludere andre inn i repertoaret. På den måten vil du alltid ha flere ulike alternativer for å få så høy avkastning som mulig. Nå vil vi informere deg om de ti mest populære og lønnsomme strategiene.

Strategi nummer en: Binære opsjonspar

I trading med binære opsjonspar har du to ulike aktiva og du behøver å vite om en av disse verdiene vil øke i forhold til den andre i løpet av en bestemt periode. Dette er en spesielt god strategi i situasjoner hvor du tror at en bestemt hendelse vil øke verdien av en av aktivaene og verdien av den andre vil synke. Selv om din gjetning går litt galt og verdien av begge synker så kan du fremdeles vinne dersom det som du opprinnelig tenkte faktisk synker enda mer.

Or vs. Argent
Gull vs. Sølv er en av de mest populære tradingparene

 

Strategi nummer to: Langsiktige binære alternativer

Langsiktige binære opsjoner er likt investere i aksjer. Utløpstiden kan variere fra noen timer til flere dager og måneder. Dette er min personlige favorittstrategi. Den er ideell for personer som investerer større summer penger og ønsker å nøye analysere aktivaene før du investerer.

Strategi nummer tre: Seksti sekunders binære opsjoner

Seksti sekunders binære opsjoner er nøyaktig det motsatte av de langsiktige binære opsjonene. Det er en kortsiktig investeringsform der risikoen er betydelig, men hvis du lærer deg å profittere med dette så er det bare himmelen som er grensen for hvor mye penger du kan tjene her. Seksti sekunder er egnet for investorer som er i stand til å akseptere det faktum at hvis de ønsker å tjene mye penger, må de også være villig til å tape mye fra tid til annen.

Strategi nummer fire: En touch binære opsjoner

Når du trader med ett trykk binære opsjoner så gjør du fortjeneste når kursen går over eller under et bestemt prismål. På pluss-siden er det faktum at når du treffer prismålet så kan ikke investeringen gå galt, selv om verdien av aktivaet endres krafitig i den andre retningen etterpå.

Strategi nummer fem: Binære opsjoner stigetrading

Stigetrading betyr det navnet antyder: du har flere forskjellige nivåer, som hver betaler en viss prosent av utbyttet. Denne formen for investering er egnet for de tilfellene der investoren mener han vet hvilken retning aktivaets verdi vil følge, men ikke er sikker på hvor mye verdien etterhvert vil endre seg og med hvilken tidsramme.

Stigetrading er en utmerket strategi for dyktige investorer. Man kan ha stor avkastning på kort tid.
Stigetrading er en utmerket strategi for dyktige investorer. Man kan ha stor avkastning på kort tid.

 

Strategi nummer seks: Pinocchio strategien

Dette er en av de klareste og enkleste strategiene. Når verdien av et aktiva stiger så er den forventet å falle etterpå, og når verdien av et aktiva faller er den forventet å stige senere. Investoren investerer alltid i motsatt retning av markedsutviklingen og opererer under den forutsetning av at markedene ofte overreagerer på visse nyheter, og på grunn av dette er verdiendringer i et øyeblikk  større enn den burde være og deretter før eller senere korrigerer seg selv.

Stearinlys tabeller er et utmerket verktøy for de som bruker pinocchio strategien
Stearinlys tabeller er et utmerket verktøy for de som bruker pinocchio strategien

 

Strategi nummer syv: Støtte og motstandslinjer strategien

Støttelinjen er det punktet der verdien ikke vil gå lavere og motstandslinjen er punktet der verdi ikke vil stige høyere. Disse gjelder ofte i særlig grad i visse råvarer som for eksempel verdien på kaffe eller sukker. Når verdien viser en visst område innenfor rammene er dette lett for investoren å utnytte ettersom han ser at verdien nærmer seg en av disse to nivåene og vil da mest sannsynlig vil gå i den andre retningen igjen meget snart.

Strategi nummer åtte: Trend strategien

Trend strategien er også en meget enkel strategi som både nybegynnere og erfarne tradere ofte bruker og den er virkelig god og funksjonell. I trend strategien investerer du i markedstrendene; hvis den er økende, plasserer du en investering i “call” og dersom den er synkende, du plasserer en investering i “put”. Du kan bruke støtte og motstandslinjene som hjelp til å vurdere når trendens retning forandres.

Strategi nummer ni:  Martingale & anti-martingale strategien

Martingale er en strategi som spesielt og hyppig blir brukt i gambling. I martingale dobler du alltid innsatsen når investeringen går galt. På denne måten får du overskudd selv om bare har rett i en av investeringene. Martingale er virkelig en høyrisikostrategi ; du taper sjelden når du bruker denne men når du taper så har beløpene en tendens til å være store. Den reverserte versjonen av denne strategien er anti-martingale. Med denne dobles kun innsatsen når investeringen er riktig; man vinner er sjeldnere men når man vinner pleier  summene å være store.

Strategi nummer ti: Fundamental analyse

Fundamental analyse brukes ofte i aksjehandel; her er fokuset på fastsettelse av den virkelige verdien til et investeringsobjekt som er basert på ulike økonomiske indikatorer, som for eksempel: det generelle økonomiske bildet, lønnsomheten i bransjen, og fremtidige vekstutsikter . Å gjøre en fundamental analyse krever mye tid og krefter, men sluttresultatet som oppnås kan generelt sett benyttes på flere forskjellige måter.

Du kan også blande strategiene dersom du ønsker det. For best mulig resultat så anbefaler jeg deg å først studere en enkelt strategi skikkelig.

Steg 3: Velg riktig megler

Å velge riktig megler er ekstremt viktig ettersom det er det noen uærlige aktører på markedet som prøver å ødelegge omdømmet til de ærlige seg ved å opptre uetisk. Vi nevner kun de mest ærlige og pålitelige meglerene av binære opsjoner i våre anbefalinger. Hvis du kun satser på våre anbefalte meglere og åpne kontoene gjennom våre linker såkan du ha fred i sinnet og bruke mer tid til å fokusere på det viktigste: å tjene penger på å investere. Vår anbefaling nummer én er IQ Option ettersom de har det minste minimumsinnskuddet (10$), den beste tradingplattformen og de beste bonusene.

Anbefalt Megler

Vår Førsteanbefaling: IQ Option[yasr_overall_rating size=”small”]

 • Grunnlagt: 2011
 • Minimumsinnskudd: 10 USD
 • Bonus: Opp til 100%
 • Demokonto: Tilgjengelig
 • US Tradere: Ikke Tillatt
 • Minimum trade: 1$
 • Maksimum trade: 1 000$
 • Trading Sofware: Egen

Den Beste Megleren av Binære Opsjoner. Vår #1 Anbefaling! Tren på å trade gratis. IQ Option Har Også Den Minste Minimumsinnskuddet (10$) Og Den Minste Investeringen (1$). Ta En Kikk På De Beste Bonustilbudene Ved Å Klikke På Bildet Eller Knappen Under.  

iq norway

IQ Option er vår førsteanbefaling av meglersider. Topp bonuser, eksellent tradingplattform og omfattende opplæringsmatriell. Motta en ekslusive 27% innskuddsbonus ved å klikke på knappen under:

Åpne en Gratis konto – Klikk Her t    Les Omtale

 

Steg 4: Start å trade

Nå som du har all den nødvendig kunnskap om å investere i binære opsjoner så kan du starte å trade. Husk å følg med på våre artikler og lær deg mer om binære opsjoner og investeringer på daglig basis. På den måten sikrer du deg at du vil profittere og ha gode resultater nå og i fremtiden.

Black-Scholes modellen og valuering av binære opsjoner

Black-Scholes Modellen  kan benyttes for å beregne den teoretiske prisen på binære opsjoner. Det har vist seg å gi priser som er svært nær markedsprisene. Heldigvis trenger ikke traderen å vite regnestykket bak det. Den enkleste måten er å la en binære opsjonsrobot håndtere denne oppgaven fullstendig eller du behøver bare legge inn nødvendige informasjonen til kalkulatoren. Men for de som er interessert er formlene til kjøps- og salgsinvesteringer nedenfor.

T er utløpstiden,  r er risikofri returrate betegner den kumulative fordelingsfunksjonen til normalfordelingen , er S den opprinnelige prisen, K betegner innløsningskursen , q er utbytterente og er volatiliteten i opsjonsprisen .

 d_1 = \frac{\ln\frac{S}{K} + (r-q+\sigma^{2}/2)T}{\sigma\sqrt{T}},\,d_2 = d_1-\sigma\sqrt{T}. \,

Call investering

Utbetaler en enhet kontanter dersom merket er over når den går ut på tid.

 C = e^{-rT}\Phi(d_2). \,

Put investering

Utbetaler en enhet kontanter dersom merket er under når den går ut på tid.

 P = e^{-rT}\Phi(-d_2). \,

Fordeler med å trade med Binære opsjoner

Binære opsjoner er en type digitale opsjoner,  og å investeringer i disse kan bare gi to mulige utfall: profitt eller tap. Dette har blitt tatt svært godt imot blant investorer på grunn av sin allsidighet, attraksjon og andre supre funksjoner. Nå kommer jeg til å gå gjennom fordelene med binære opsjoner i forhold til andre former for investeringer.

 • Du trenger ikke å vite det rette øyeblikket til å kjøpe eller selge

I investering av binær opsjoner velger du alltid forfallet på forhånd. Når denne tiden kommer har enten investeringen tapt eller vunnet. Men dette betyr ikke at du begrenser sjansene dine på noen måte. Hvis du tror at verdien av et investeringsobjekt kommer til å fortsette i samme retning, kan du enkelt gjøre den samme investeringen igjen, faktisk så mange ganger du ønsker.

 • Du kan mangedoble din opprinnelige investering på svært kort tid, selv iløpet av noen få timer

Å trademed binære opsjoner kan gjennomføres selv med intervaller på 30 sekunder. Dette betyr at investoren har mulighet til å få veldig høy avkastning iløpet av kort tid. Dette innebærer også en risiko. Derfor er det svært viktig at du investerer summer som ved potensielle tap ikke kommer til å påvirke dine obligatoriske utgifter. Jeg anbefaler deg å øke summene , litt etter litt, slik at du kan utvikle dine ferdigheter som en investor.

 • Du kan trade med binære opsjoner fra hvor som helst i verden

Vi anbefaler på dette nettstedet kun binære opsjonsmeglere som aksepterer kunder fra alle land. Du vil også ha mulighet til å trade gjennom en enkelt megler i alle hjørner av verden, uten landspesifikke begrensninger.

 • Du behøver ikke ha en stor startkapital for å starte å investere i binære opsjoner

I motsetning til i aksjehandel, kan du begynne å investere i binære opajoner med et par hundre dollar. I aksjeinvesteringer vil transaksjonskostnader raskt spise opp gevinsten dersom du starter med liten startkapital . Med binære opsjoner har du ikke har dette problemet tatt i betraktning at kostnadene alltid de samme uansett hvor stor investeringskapitalen er.

 • Du vil få muligheten til å kunne motta bra bonuser

Aksjeinvestorer har generelt sett ikke muligheten til å få noen form for bonuser. På den annen siden så kan investorer i binære opsjoner få tusenvis av dollar i bonuser, samt andre store fordeler. Mange meglere har også konkurranser og kampanjer med muligheten til å vinne turer og pengepremier . Derfor anbefaler vi deg å opprette en konto med alle meglerene; på den måten kan du dra full nytte av de beste konkurransene og premiene.

 • Du har stor variasjon av forskjellige tradingaktiva tilgjengelig

Meglere har en stor variasjon av ulike aktiva som du har til disposisjon. Det er enkelt for deg å velge aktivaet som passer din stil best. Det tilbys nesten alle mulige former av ulike selskaper og varer som gull og sølv finnes. Dine sjanser er nesten uendelige. Les også følgende artikkel, hvis du ønsker å få mest mulig ut av trading med binære opsjoner:

 Binær opsjon trading med robot: Hvorfor burde jeg trade med en robot istedet for å gjøre alt sammen selv?

Hvis du lurer på om det er verdt det å trade med en binære opsjonsrobot eller bare på egen hånd så er svaret ganske enkelt: du bør alltid bruke en robot. Hvis du ennå ikke har lest forsiden, anbefaler jeg deg å lese den umiddelbart. Vi går gjennom robotens mange fordelene og forklare hvorfor alle investorer bør inkludere dette utmerkede verktøyet i sitt arsenal. Dersom du ønsker en gratis binære opsjonsrobot nå kan du klikke på knappen nedenfor.

michael-allen

Michael Allen

Michael Allen is the main author at www.binaryoptionrobotinfo.com. He holds a PhD in Economics and has worked in investment banking for 24 years.

22 comments

 1. I think as a binary options trader, it is important to know about the basics of binary options trading before investing one’s money into any portal. To be successful at binary options trading, you must know how the overall system operates and how you can maximize the chances of earning great profits. As such, you can read this article to know about binary options trading system and its operations in a detailed manner. Even being a trader myself, I was highly unaware of a lot of facts. Now through this article, I have learnt many of them and aim to utilize the same to my advantage.

 2. I was such a fool to have started investing my money into binary options trading without doing any research about it. As a result of my ignorance, I ended up choosing the wrong trading portal for myself. I had invested my money in this trading platform known as VIP Binary. After investing my money, I realized that it was a big time scam. I lost all my money into it as I simply could not withdraw the same. I wish I had learnt about the basics of binary options trading from an early stage. However, it was great reading this article!

 3. I have recently joined binary options trading on the recommendation of one of my friends. I think it is a great way of making money online. However, for a first-time trader, it is really important to learn a lot of things about binary options trading. For instance, I did not know anything about binary options trading signals, brokers, algorithms, and so more. But after reading this article, I have learnt a lot of new things about binary options trading. This is greatly useful as it will help me in doing trading more profitably. Thanks to this informative article!

 4. For those who are new to binary options trading, this article is a must-read! Through this article, you can learn about the overall concept of binary options trading. You can also learn about some of the key considerations that you need to keep in mind while working upon a particular binary options trading strategy. Michael also unfolds the future of binary options trading signals in case the traders are skeptical about investing their money into the same. This is a really information article and you can learn a lot of things from this one. I would highly recommend it to all!

 5. If you are new to binary options trading, then this article is a must-read for you. I was myself looking forward to some lucrative methods of earning success in binary trading. Then I came across this article. I must say it contains all the information that you would need to understand binary options trading in a detailed manner. Through this article, you can learn about the basics of binary options trading. As such, you will refrain yourself from committing common mistakes and thus, ensure your success in the same. Read the article and have a great time doing binary trading!

 6. For anyone to succeed in binary option trading, it is important to realize the basics of binary options trading. If you are a first-time trader, then before starting out, it is vital that you become aware of the overall binary options trading industry. Once you are aware of the overall system, you will be able to understand the basic terminologies in a better manner. This will help you in choosing the best binary options broker out there. As such, you can assure your success in binary trading. Learn the basics through this article!

 7. Binary options trading is a great way to make money online. If you are thinking of lucrative ways to earn some extra money for yourself, then you can try out binary options trading. In this scheme, you just have to invest a certain amount of money with some reliable binary options trading broker and you will start getting profitable returns over the same. I have myself been trying out binary trading since a last few months and I am doing great. I have chosen Option Robot to do the trading and I must say that it is really great.

 8. Several traders do not achieve the desired success in binary trading only because they are trading in a completely wrong manner. Though it might sound comparatively simpler to earn huge amounts of money with binary options trading, it requires a great deal of careful attention and patience to achieve the same. As such, it is important to learn some of the basics about binary options trading system. If you wish to know about the overall binary options trading industry & its functioning, then this article is a must-read for you. Great one!

 9. I wish I knew the basics of binary options trading before. I thought of trying my luck at binary option trading a few years back. However, as a first-time trader, I could not perform so well as I always invested in the wrong platforms. As such, I have suffered significant losses in the binary trading industry. But now, once I have read the detailed article, I have gained the confidence to trade properly by knowing the basics of successful binary trading.

 10. Hello, thanks for sharing this important piece of information with the readers. It would definitely prove helpful to several users and beginners as well. Great job Michael!

 11. Now this is what I call a completely informative and highly useful article! Thanks so much for posting this great post. I was myself looking for some of the best 100% free binary options trading platforms such that I do not have the need to put in any investment in the first place. Even some of my friends were looking for such trading platforms. I searched for the same throughout the Internet, but couldn’t find any relevant information. Then, I came across this post. Trust me, you have solved one of major concerns! Thanks a lot!

 12. After trying out several methods of making money online, I came across this post of making money through binary options trading. I found this highly intriguing and thought of trying this one. After going through the detailed reviews of several binary options trading platforms, I have decided to go with Option Robot as I found it to be the most reliable and legit one. The reviews about this trading platform are really good and there are several successful traders who have good money out of it. Therefore, I might also try my luck at it for the best results. This basics of binary option trading guide helps to make better decisions 🙂

 13. Hi Michael, it was very thoughtful of you to make the readers about the basics of binary options trading. There are several readers like me who are new to it and need some expert guidance like this. It really helped me a lot in understanding the complete basics, working, and benefits of binary options trading from a reliable platform. Hope you will keep posting such blogs that would be informative and helpful. Thanks for your dedicated efforts.

 14. thanks for sharing this important piece of information with the readers. It would definitely be helpful to several users and beginners as well. Your tips and site has offered me a lot of information to get started with binary options trading. Great job! PS option robot seem amazing. has generated allready alot of profits with that.

 15. Binary options trading is a great way to earn substantial amounts of profits from the online platform. I have several friends and acquaintances who have gained profits out of the same by investing their money into reliable and legit binary trading platforms. I feel Option Robot is the most trusted binary trading platform out there. I have been investing in it since a good time now and I have been able to generate better returns than through any other portal. I would suggest others also to make use of Option Robot only as a means of availing the benefits of binary trading.

 16. Thank you Michael for this impressive article on binary options. Proper information and knowledge about binary trading is the key to success in it. Therefore, this article is going to be useful for several readers out there who are unknown or have little knowledge about the same. I found it great myself and came to know about several pointers of which I was unaware of. Looking forward to such informative articles from you in the future as well.

 17. After trying out several methods of making money online, I came across this post of making money through binary options trading. I found this highly intriguing and thought of trying this one. After going through the detailed reviews of several binary options trading platforms, I have decided to go with Option Robot as I found it to be the most reliable and legit one. The reviews about this trading platform are really good and there are several successful traders who have good money out of it. Therefore, I might also try my luck at it for the best results.

 18. I read your article on Option Robot and its effectiveness. I think your article was great and found it highly useful to learn about this reliable binary trading software. I think I will be trying it someday to test the results for myself as I am excited about hearing the results from other users here. Binary Trading has got me in.

 19. Hi Michael, it was very thoughtful of you to make the readers about the basics of binary options trading. There are several readers like me who are new to it and need some expert guidance like this to binary options trading. It really helped me a lot in understanding the complete basics, working, and benefits of binary options trading from a reliable platform. Hope you will keep posting such blogs that would be informative and helpful. Thanks for your dedicated efforts.

 20. I have tried many ways of making money with binary options and noticed that good brokers is valid for success. But even more help you can get from a good robot that takes care about everything. Yes sure there are few days that haven’t been the best but with weekly basis the robot is amazing. I will continue with option robot success and let it fill my bank account. It is so easy to use and leaves you time to do other things.

Leave a Reply